search

Mapa Belgii

Mapa ta pokazuje mapę Belgii. Możesz swobodnie wydrukować mapę A Belgii. Mapa Belgii jest do wydrukowania i pobrania na tej stronie.
Mapa Belgii znajduje się w Europie. Krajobraz jest zróżnicowany, rzeki i wąwozy Ardenów są w ostrym kontraście z równinami, które dominują w krajobrazie Belgii. Olbrzymie piaszczyste plaże na wybrzeżu północnej Belgii rozciągające się na długości prawie 60 km są główną cechą charakterystyczną tego kraju.
 
W Belgii liczba ludności nadal rośnie każdego roku, a roczny wzrost wynosi +0,48% Ponadto Belgia wychodzi właśnie z poważnego kryzysu politycznego, który rozpada się na dwa społeczeństwa belgijskie.
 
Mapa Belgii jest dziś państwem federalnym o zdecentralizowanej władzy, składającym się ze społeczności i regionów. Uprawnienia decyzyjne nie należą już wyłącznie do rządu federalnego. Różne organy w Belgii wykonują swoje uprawnienia autonomicznie we własnych dziedzinach. W Belgii prawo parlamentu federalnego ma zastosowanie do wszystkich Belgów.
 
Według mapy Belgii, Belgia znajduje się w Europie Zachodniej i graniczy z wieloma krajami. Belgia zajmuje obszar 11 787 mil kwadratowych. Na tym obszarze znajdują się trzy główne regiony geograficzne. Obszary te obejmują przybrzeżne równiny, składające się z wydm, centralny płaskowyż składający się z dolin i wąwozów.
 
W 1795 r. była to okupacja Belgii i secesja prowincji belgijskich w 1830 r., kiedy to Belgia uzyskała całkowitą niepodległość. Leopold II przejął w 1865 r. rządy Leopolda I, który w 1831 r. został królem Belgii. Rok 1908 to data przekazania Konga w spadku na rzecz Belgii (patrz mapa Belgii).